หน้าแรก กองสื่อสารองค์กร

ข่าวสาร

0514

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสร้างมูลค่าจากเปลือกหอยสู่อัญมณี ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค.59 นี้

0507

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนค่ายสร้างสรรค์ ปั้นสื่อวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค.59 นี้

0430

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน Formula Student ราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 30 เม.ย.59 นี้

0423

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนก้าวสู่อาชีวะท้าฝัน (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย.59 นี้

0416-2

เชิญชมรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน พระนครรณรงค์ประหยัดน้ำ ในวันเสาร์ที่ 16 เม.ย.59 นี้

0409

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน นวัตกรรมรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในวันเสาร์ที่ 9 เม.ย.59 นี้

0402

มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนคลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม ในเสาร์ที่ 2 เม.ย.59 นี้

0326

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคดิจิตอล คณะบริหารธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 26 มี.ค.59 นี้

DSC_5196

กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร วันที่ 24 มี.ค.59

DSC_4784

กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร วันที่ 23 มี.ค.59

คลังภาพ