หน้าแรก กองสื่อสารองค์กร

ข่าวสาร

11

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สังกัดกองสื่อสารองค์กร

DSC_3226

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสำรวจพื้นที่ เพื่อนำสื่อมวลชนดูการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

1779

การประชุมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2559

oo

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_0582

ราชมงคลพระนครจัดงานครบรอบ 11 ปี ชูแนวคิดปลูกจิตสำนึก คิด(ส์)ดี ทำดี …เพื่อสังคม

DSC_2288

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม workshop สำหรับผู้เข้าประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016

DSC_1698

คณะสถาปัตยกรรมฯ ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชน

MOU-150x150

ราชมงคลพระนคร จับมือผู้ว่าหนองคาย และรร.พระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการวิชาการ หวังนำความรู้พัฒนาชุมชน

DSC_9009-1

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับบุคลากร

Print

ผลการประกวด RMUTP MC Search

คลังภาพ